Nyheder:

Vores investeringer

Jeg tror på, at vi skal investere for at tiltrække nye borgere, virksomheder og turister.

Vi er nødt til at se fremad og kigge på, hvordan Slagelse Kommune kan gøres endnu mere attraktiv.
Lige nu ved jeg godt, at økonomien ikke er til de store slag med armene, men jeg synes også, at vi har investeret i nogle nødvendige ting fx renovering af skoletoiletter, nedrivning af forfaldne bygninger, studieboliger og udligning af underksud på det specialiserede børneormåde bare for at nævne nogle.

Fremadrettet ser jeg gerne, at vi udvælger et projekt og så arbejder målrettet med det, så vi ikke skyder med spredehagl. Personligt er jeg tilhænger af, at vi forsøger at realisere Aquaparken sammenbygget med et springcenter. Det tror jeg, vil give vores idræts- og fritidsliv et kærkomment løft samtidig med, at det vil være en attraktion for vores kommune.

Så mit forslag er, at vi fokuserer på dette projekt, og når vi har fået det godt i vej, kan vi begynde at kigge på det næste.

Vores børnVores arbejdsmarkedVores investeringer

➝ Mærkesager

© 2021 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.