Nyheder:

Vores børn

Et af de områder jeg vil have ekstra fokus på i den kommende periode, hvis jeg bliver valgt ind igen, er børneområdet.

En tidlig indsats er efterhånden et meget fortærsket begreb - desværre. For mig er der nemlig ingen tvivl om, at fornuftige investeringer i børnene vil kunne betale sig på den lange bane.

Jeg har personligt oplevet, hvilken ændring der er sket med dagtilbuddene på de syv år, der er mellem mine børn. Besparelserne kan absolut mærkes, og det kombineret med en stadig stigende mængde administrative opgaver gør, at vi desværre står med em udfordring. 

Medarbejderne gør, hvad de kan, og de har min dybeste respekt for at holde fanen højt og knokle for vores guld, men der er simpelthen ikke tid og hænder nok til at lave det pædagogiske arbejde, der danner en solid grund for børnenes overgang til skole og for den sags skyld til livet.
Der skal være nærvær og tid til leg og fordybelse. Der skal være tid til at tage en fornuftig snak med os forældre, hvis der er noget, vi skal blive bedre til i forhold til børnenes udvikling og overgang til skole. Der skal være tid til (og råd til) at tage hånd om dem, der har brug for ekstra hjælp og støtte.

Der er mange måder at styrke området på, og jeg så gerne, at der blev tilført flere økonomiske ressourcer. Jeg er også realist og ved, at det kan blive udfordrende, men et forslag kunne være, at vi kiggede på, om vi lokalt kunne fjerne nogle af de administrative byrder, så der trods alt blev mere tid til børnene. 

Jeg har ikke den endelige og gyldne løsning, men jeg er i gang med at undersøge mulighederne, og tager gerne imod gode idéer og forslag.

Vores børnVores arbejdsmarkedVores investeringer

➝ Mærkesager

© 2021 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.