Nyheder:

Vores arbejdsmarked

Et af mine fokusområder i den kommende periode, hvis jeg bliver valgt ind, vil være arbejdsmarkedsområdet.

For mig at se er det her, vi har universalnøglen til en forbedret kommunal økonomi.

Jeg er absolut tilhænger af, at alle der kan bidrage skal bidrage, men desværre har det betydet nogle reformer og ændringer i procedurerne, som går ud over dem, der rent faktisk ikke kan arbejde.
Arbejdsmarkedsområdet er også et virkeligt komplekst område, hvor rammerne lægges af regeringen, og hvor der hele tiden sker ændringern. Derfor kan det også være svært at gennemskue, hvordan vi lokalt kan få så mange som muligt i arbejde.

Én ting er jeg dog overbevist om, og det er, at det kræver så individuel og fleksibel sagsbehandling som overhovedet muligt.

Nogle har brug for et kærligt spark eller et ordentligt los. Nogle har brug hjælp og omsorg. Nogle har brug for uddannelse, og nogle har brug for netværk.

I Slagelse er vi godt på vej, og jeg så gerne, at vi i endnu højere grad udfordrede rammerne, og gik endnu mere målrettet ind relationsarbejdet og de individuelle vurderinger.

Vi skal turde kigge på mennesket og ikke kun på procedurerne. 

Vores børnVores arbejdsmarkedVores investeringer

➝ Mærkesager

© 2022 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.