Nyheder:

Økonomien

Der er vel næppe et emne, der har fyldt så meget i denne valgperiode som kommunens økonomi.
Forståeligt nok er mange bekymrede, og det er da heller ingen hemmelighed, at vi skal spænde livremmen ind i den kommende tid.

Vi har en udfordring i forhold til driftsudgifterne og vores indtægter, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Jeg håber, at der kan findes "intelligente" besparelser i stedet for en grønthøstermodel, hvor vi bare tager en procentsats over det hele.

Som jeg ser det, skal vi væk fra, at man ser sit eget område som det vigtigste, men ser hele kommunen som en fælles økonomi. Jeg har ved flere lejligheder hørt: "Vi har holdt nok for, så vi kan ikke spare mere."
Jeg kan sagtens forstå frustrationerne, men jeg ser meget hellere, at man kommer med forslag til, hvad man kan gøre for at bidrage.
Vi kan ikke bare gøre, som vi plejer, hvis vi gerne vil have andre resultater, end vi plejer, så lad os sammen finde "intelligente" løsninger.

Det er måske også vigtigt at forstå, at når et enkelt område som fx det specialiserede børneområde eller handicap og psykiatri, som er et af de udvalg, jeg sidder i, kan komme millioner væk fra budgettet, så er det fordi, det er svært at budgettere inden for de områder. En eneklt psykisk syg borger kan koste adskillige hundredetusinde om måneden, og det kan ske pludseligt, for sygdom er ikke forudsigeligt.

Her mener jeg igen, at en tidlig indsats er påkrævet. Vi skal ind og kigge på, hvorfor vi fx får flere og flere unge mennesker, der er psykisk sårbare og har brug for hjælp. Vi skal kigge på, om vi kan forebygge tidligt i familierne, så vi ikke skal ind og lave indgreb når en familie falder fra hinanden og forældrene ikke kan magte forældreopgaven.

 

➝ Mærkesager

© 2021 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.