Nyheder:

Hvad mener jeg ellers?

Ja, det er jo et stort spørgsmål. Som byrådspolitikere skal vi forholde os til rigtig mange forskellige områder, og i min første periode har jeg også lært meget inden for områder, jeg ikke havde den store viden om, inden jeg trådte ind i byrådsarbejdet.

For helt egen regning har jeg naturligvis mine ideologier og værdier, som jeg bruger som udgangspunkt til at navigere i det politiske arbejde. Det handler i høj grad om rummelighed, medmenneskelighed og sund fornuft.

Nedenfor har jeg kort forholdt mig til nogle af de væsentlige områder, vi har ansvaret for i Slagelse Byråd.

Vores ældre

Heldigvis har vi en stor gruppe af friske og raske ældre, som har rigtig meget at bidrage med, og kan klare sig selv. Til gengæld har vi også de svage ældre, som har brug for vores hjælp, og den skal de have. Det skal være værdigt at være ældre, også selv om man har behov for hjælp og pleje for at klare hverdagen. Udover pleje og praktisk hjælp skal der også være tid og overskud til omsorg og nærvær. Derfor synes jeg, at vi kan kigge på tværfaglighed i plejen, hvor fx pædagoger varetager nærvær og omsorg, mens plejen varetages af plejepersonalet. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi fortsat har fokus på forebyggelse og bedre kommunikation på tværs af sundhedssektoren fx læge, hospitaler, plejecenter og genoptræning.

Vores skoler

Børn har ret til deres barndom og lærerene har ret til ordentlig forberedelse. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er fan af folkeskolereformen og ej heller af nationale tests.
Hvis vores børn ikke trives i deres hverdag, så kan de heller ikke lære noget - uanset hvor mange timer, vi sætter dem på skolebænken. Jeg er dog også liberal, så jeg mener, at den enkelte skole må finde den model for undervisningen, der passer bedst til ledere, lærere og elever.

Vores miljø

Helt personligt og for egen regning, så er jeg meget bevidst om, at vi kun har vores jord til låns. Jeg har et forsigtigt håb om, at mine unger kan få en grønnere hverdag, end vi har i dag. Jeg er derfor, fortaler for, at vi også lokalt gør, hvad vi kan for at forbedre miljøet - mindske plastforbruget, håndtere vores spildevand forsvarligt og generelt tænke og arbejde bæredygtigt, hvor det kan lade sig gøre. I et større perspektiv er jeg stor modstander af begrebet "grænseværdier": prøv bare at sige det højt for dig selv. Grænseværdier for udledning af gift og kemikalier. Grænseværdier for tilsætning af hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer til fødevarer, drikkevarer, tekstiler, legetøj. Kort og godt - vi kan, og skal gøre det bedre - lokalt, nationalt og internationalt.

Vores Erhvervsliv

Et sundt erhvervsliv giver arbejdspladser, penge i kommunekassen og muligheder for at sikre gode samarbejder med uddannselsinstitutionerne - praktikker, lærepladser mv.
Erhvervslivet er en grundsten for Slagelse Kommunes udvikling, og derfor skal vi sørge for at virksomhederne har det godt, fra de helt små iværksættere til de store spillere.

Vores kultur og fritid

Jeg har et hjerte der banker for kulturen og for fritidslivet. En stor del af mit arbejdsliv har jeg brugt på kulturelle aktiviteter og mit fritidsliv er foregået i foreningerne.
Vi skal have et rigt kultur- og fritidsliv, og da det ofte er her, der kan findes besparelser, der ikke berører den nære velfærd, så mener jeg, at vi, for at sikre kulturen og frititdstilbuddene, skal finde nye måder at tænke vores kulturstøtte på.
Det kunne for eksempel være ved at lade foreninger og kulturelle events og institutioner, der får kommunal støtte, bidrage til at skabe yderlige værdi. Kunne det fx være at der blev spillet to gratis teaterforestillinger for vores ældre på plejecentrene eller afholdt en idrætsdag for ældre eller børnehaver arrangeret af en forening, billedskolen rykker ind i en SFO ... eller?

Vores psykiatri

Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er et voldsomt udfordret område, hvor det er svært at få ressorucer til at levere den indsats, jeg helst så. Hvor der er ligestilling mellem psykisk sygdom og fysisk sygdom, hvor der er hurtig og tilgængelig hjælp og nødvendig opfølgning. 
Der bliver desværre flere og flere psykisk syge, som har brug for hjælp i kommunalt regi. Derfor er det også af ekstrem vigtighed, at vi udover driften af området kigger på, hvorfor vi får flere og flere, der har brug for hjælp. Det er et landsdækkende problem, men vi kan godt forholde os til de lokale omstændigheder. Derudover vil det være relevant, at vi kigger på, hvorfor Slagelse Kommune ligger over landsgennemsnittet for antallet af borgere med misbrugsproblemer, hvoraf en stor del har dobbeltdiagnoser, der ligger inden for psykiatrien.

 

 

➝ Mærkesager

© 2021 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.