Nyheder:

Vores børn

Når vi siger en tidlig indsats, så skal vi også handle efter det.

Vi har nogle gode dagtilbud med nogle rigtig dygtige medarbejdere i Slagelse Kommune, men vi bliver nødt til at se på, hvordan der bliver frigivet mere tid til samværet med børnene.

Vores arbejdsmarked

Bureaukratiet og rammerne skal udfordres, så der bliver plads til forskelligehed i sagsbehandlingen. 

Jeg mener, at dem der kan bidrage, skal bidrage. Det tror jeg faktisk de fleste af os, kan blive enige om. Det lykkes kun, hvis vi kan differentiere sagsbehandlingen. 

Vores investeringer

En bedre struktur i forhold til de større anlægsinvesteringer.

Efter min mening er vi nødt til at investere for at skabe vækst.
Hvis vi starter et stort og vigtigt projekt, så gennemfører vi det, og først derefter rykker vi videre til det næste.

➝ Mærkesager

© 2022 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.